Viện khoa học giáo dục và quản lý kinh tế

vkh.edu.vn là trang web chính thức của Viện Khoa học Giáo Dục và Quản Lý Kinh tế

1. Cơ cấu tổ chức của Viện:

1.Viện trưởng và Phó Viện trưởng.

2.Hội đồng Khoa học của Viện.

3.Hội đồng quản lý Viện

 • Hội đồng quản lý Viện là cơ quan quyết định cao nhất của Viện, được Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực … Nhân tài Việt Nam ra quyết định thành lập.
 • Hội đồng quản lý Viện có nhiệm vụ:

+ Thông qua các chiến lược phát triển của Viện

+ Thông qua các phương án, kế hoạch hoạt động của Viện

+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của Viện để Hội phê chuẩn.

2. Lĩnh vực hoạt động:

Về Khoa học, Công nghệ: Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển các ngành kinh tế: công nghiệp, nông – Lâm – Ngư nghiệp 

Về Văn hóa: Nghiên cứu sự hình thành và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc các phong tục tập quán ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam.

Về Đào tạo:

 • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực trên.
 • Tham gia đào tạo và liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

3. Tầm nhìn

Là những người con tâm huyết với đất nước, hội đồng thành lập Viện nhận thấy đây là thời điểm vàng son để phát triển đất nước về nhiều mặt, đặc biệt là kinh tế. Trong đó việc đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, bao gồm văn hóa là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, việc thành lập viện sẽ có vai trò to lớn trong phát triển đất nước cả về kinh tế và văn hóa.

4. Sứ mệnh:

Viện Khoa học Giáo Dục và Quản Lý Kinh tế được được thành lập với sứ mệnh:

Nghiên cứu và thực hiện các chương trình phát triển công nghệ, kỹ thuật để phục vụ nhu cầu phát triển các ngành nghề: Công nghiệp, nông – Lâm – Ngư nghiệp.

 • Nghiên cứu sự hình thành và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán, ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam.
 • Thực hiện các dịch vụ về khoa học và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ về văn hóa, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tư vấn thông tin tuyên truyền…
 • Hợp tác, tham gia, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
 • Đào tạo ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Nhật.
 • Hỗ trợ, tư vấn du học.

5. Mục tiêu:

Viện Khoa học Giáo Dục và Quản Lý Kinh tế chính là nơi mà những cá nhân tâm huyết với đất nước tụ hợp để thực hiện mục tiêu lớn lao:

 • Ngày càng nhiều dự án khoa học thành công và mang tính thực tiễn cao.
 • Ứng dụng khoa học, công thức vào các ngành nghề, phát triển đất nước theo hướng hiện đại hóa
 • Nâng cao chất lượng nguồn lực của Việt Nam thông qua đào tạo.
 • Giữ gìn, phát huy và lan tỏa văn hóa, bản sắc dân tộc.
 • Hỗ trợ du học, giúp phát triển quá trình tăng cường học hỏi, hội nhập với thế giới, giao lưu với bạn bè quốc tế.

6. Lời nhắn gửi:

Viện ra đời nhằm mục đích phát triển đất nước, vì lợi ích quốc gia, hi vọng có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn. Sự quan tâm, theo dõi từ các bạn chính là động lực giúp cho Viện hoạt động ngày càng tốt hơn, để có thể thực hiện được những mục tiêu lớn lao.

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay